Projekte

MĄTOWY WIELKIE /GROß MONTAU

Kościół w Mątowach Wielkich / Groß Montau objęto projektem dotowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w 2013 roku. W miejscowym katolickim kościele św. Piotra i Pawła chrzest i błogosławieństwo przyjęła bł. Dorota z Mątowów, patronka Zakonu Krzyżackiego i Prus. Fundacja ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów dofinansowała prace renowacyjne przy hełmie wieży, wykonane ściśle według wytycznych konserwatorskich.