SZTYNORT / STEINORT

Sztynort w dawnych Prusach Wschodnich stanowi główny projekt dotowany przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS). Od 2009 roku fundacja dokłada wszelkich starań, aby ocalić dawny pałac rodziny von Lehndorff przed ostateczną ruiną.

Mehr

SZTYNORT / STEINORT

Balkon nad wejściem głównym do pałacu w Sztynorcie / Steinort koło Węgorzewa / Angerburg. Blaszane elementy dekoracyjne zostały usunięte i zabezpieczone do czasu późniejszej konserwacji.

Mehr

KRZYWE KOŁO / KRIEFKOHL

Po latach 2018 - 2020 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury będzie nadal wspierać w 2021 r. odkrywanie, konserwację i restaurację malowideł cennego wyposażenia renesansowego w kościele wiejskim w Kriefkohl / Krzywym Kole koło Gdańska. Prace mają być kontynuowane w 2022 roku.

Mehr

ZŁOTNIK / REINSWALDE

Fundacja wspiera stowarzyszenie „Region Łużyce”. W 2020 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury sfinansowała prace przy dawnej siedzibie sołtysa lennego w Złotniku / Reinswalde, nad którą pieczę trzyma stowarzyszenie „Region Łużyce”. Budynek posiada najstarsze w województwie lubuskim oryginalne pokrycie dachowe zachowane in situ.

Mehr

WROCŁAW, MIKWE / BRESLAU

W 2017 i 2018 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury wsparła ze środków federalnych renowację i rewitalizację mykwy Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu z 1902 roku.

Mehr

ŻAGAŃ / SAGAN

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury w 2016 roku przy wsparciu Rządu Federalnego sfinansowała renowację Kaplicy Grobu Świętego w Żaganiu / Sagan w województwie lubuskim. Kaplica ta, której budowę rozpoczęto w 1588 roku, wraz ze swym odpowiednikiem w Görlitz uważana jest za najwybitniejszą replikę Kaplicy Grobu Świętego w Jerozolimie.

Mehr

DARŁOWO, HEMPTENMACHERHAUS / RUEGENWALDE

Remont dachu dawnego Domu Hemptenmacherów przy rynku nadmorskiego Darłowa / Rügenwalde w 2014 roku zrealizowany został przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury przy wsparciu prywatnej donatorki z południowo-zachodnich Niemiec.

Mehr

SWIDNICA, FRIEDENSKIRCHE / Schweidnitz

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury od 2007 roku w nieregularnych odstępach czasowych wspiera prace remontowe przy Kościele Pokoju w Świdnicy / Schweidnitz w województwie dolnośląskim, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Mehr

SĘKOWICE, DORFKIRCHE / SCHENKENDORF

W 2015 roku przy wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury zrealizowano remont empor w kościele w Sękowicach / Schenkendorf na terenie województwa lubuskiego.

Mehr

TORUŃ / THORN

Średniowieczny witraż wschodniego okna chórowego katedry św. Janów w Toruniu / Thorn na Kujawach. Zrealizowana w 2015 roku konserwacja witraży została sfinansowana przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury.

Mehr

KLȨPSK / KLEMZIG

W 2013 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów wsparła prace konserwatorskie przy późnogotyckim ołtarzu Mariackim w kościele wiejskim w Klępsku / Klemzig.

Mehr

PRZYSZŁOŚĆ DLA WSPÓLNEJ PRZESZŁOŚCI KULTUROWEJ POLAKÓW I NIEMCÓW

Bundespräsident a.D., Dr. Richard von Weizsäcker

„Polskę i Niemcy łączy wspólne dziedzictwo architektoniczne, do którego utraty nie wolno dopuścić. Dlatego też działania Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury zasługują na wsparcie.”

były Prezydent Republiki Federalnej Niemiec dr Richard von Weizsäcker (* 15 kwietnia 1920; † 31 stycznia 2015)

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) po raz pierwszy zaprezentowana została szerszej publiczności w kwietniu 2007 roku w Berlinie. Za główne zadanie postawiła sobie ratowanie szczególnie zasługujących na ochronę, zagrożonych degradacją obiektów, będących świadectwem niemiecko-polskiego oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, ze środków niemieckich donatorów.

INFORMACJE O PRZYSZŁYCH DZIAŁANIACH

Apel o darowizny na ratowanie pałacu w Sztynorcie

Konieczne jest Państwa wsparcie, aby uratować jedną z ostatnich autentycznie zachowanych rezydencji w dawnych Prusach Wschodnich!

Mehr

5. stn:ort pałac festiwal

Odbyła się ponownie w 2021 roku: Festiwal Lato Kultury w Sztynorcie. Festiwal "Lato chmur / Wolken" w 2021 roku można zobaczyć tutaj ..

Mehr

MARIANKA

DPS wspiera kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Mariance / Marienfelde, PL, od 2008 roku.

Mehr

LUBIECHNIA MAŁA

Nowy projekt dofinansowany przez DPS: zewnętrzna fasada kościoła przysłupowego w Lubiechnia Mała zostanie odnowiona w latach 2021/22.

 

KRZYWE KOŁO

Konserwacja tzw. stalli apostolskich w kościele w Krzywym Kole / Kriefkohl k. Gdańska przy wsparciu DPS zostanie ukończona w 2021 r.

Mehr

SZTYNORT DUŻY

Prace zabezpieczające przy zabytkowym mauzoleum rodu Lehndorff ma być kontynuowany w latach 2022 po remoncie dachu w latach 2017-20

Mehr

ZŁOTNIK

W lipcu 2020 r. ukończono remont dachu dawnego domu sołtysa w Złotniku / Reinswalde (hist. Nowa Marchia), dofinansowany przez DPS.

Mehr

ŁĘGOWO

W 2020+21 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury zrealizowała prace konserwatorskie w kościele wiejskim

Mehr

Nowy konkurs ochrony zabytków

Nowy konkurs z zakresu ochrony zabytków Denkmal – denk mal dran! Zabytek – nie zapomnij! we współpracy z Fundacja DPS

Mehr
Darowizny online

Jutro?

Mogą Państwo długoterminowo wspierać Niemiecko-Polską Fundację jako donator lub patron projektu.

Twoja darowizna