Projekte

MODELOWA KONSERWACJA SILNIE USZKODZONYCH ŚREDNIOWIECZNYCH WITRAŻY NA KUJAWACH 2014 – 2016

W ramach tego projektu, dotowanego przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko z Osnabrück (DBU) i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM), a zrealizowanego przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury jako partnera wiodącego, zbadano i poddano konserwacji cenne średniowieczne witraże w miastach na Kujawach, ekstremalnie obciążonych zanieczyszczeniem powietrza: w Toruniu / Thorn i Włocławku / Leslau. Wiele z tych cennych witraży na terenie Polski uległo już bezpowrotnemu zniszczeniu.