Projekte

RZĄŚNIK / SCHÖNWALDAU

Projekt rekonstrukcji zabytkowego zboru sfinansowany przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w 2011 roku. Dawny dom modlitwy translokowano w celu uchronienia go przed ostatecznym zniszczeniem do parku pałacowego w Łomnicy / Lomnitz koło Jeleniej Góry / Hirschberg, gdzie od 2020 roku służy do celów wystawowo-kulturowych oraz jako miejsce ślubów.