Projekte

Ausstellung „Chronist unserer Träume: Schloss Sztynort 1947- 2017 / Kronikarz naszych marzeń: Pałac w Sztynorcie 1947-2017“