Projekte

BOLKÓW-SADY GÓRNE / BOLKENHAIN-OBERBAUMGARTEN

W 2014 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury sfinansowała prace remontowe przy silnie zniszczonych elewacjach kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we wsi Sady Górne / Oberbaumgarten.