Projekte

GNOJEWO / GNOJAU

W 2009 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury sfinansowała kompleksowe prace konserwatorskie przy średniowiecznej kapliczce przydrożnej pod Malborkiem / Marienburg. W 2008 roku sześciometrowej wysokości zabytek wykazywał poważnie uszkodzenia. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji udało się przeprowadzić prace konserwatorskie i przywrócić gotycką kaplicę do pierwotnego wyglądu. Stanowi ona jeden z ostatnich najwyższej jakości przykładów tego rodzaju małej architektury na terenie dzisiejszej Polski, dzięki czemu posiada niezwykłą wartość historyczną i artystyczną.