Projekte

TOPOLNO

W 2010 roku z inicjatywy i przy fachowym wsparciu ze strony Bałtyckiego Centrum Organowego w Stralsundzie, ze środków przyznanych przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, rozdysponowanych przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury w roli partnera wiodącego, odrestaurowano zabytkowe organy Sauera w dawnym kościele Paulinów w Topolnie.