Projekte

HENRYKÓW / HEINRICHAU

W 2003 roku w dawnym klasztorze cystersów, obecnie podlegającym pod archidiecezję wrocławską, we wschodnim skrzydle krużganka odkryto wtórnie zamurowane średniowieczne ostrołukowe portale kapitularza z zachowaną pierwotną polichromią. W 2008 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów wsparła odsłonięcie i zabezpieczenie tych cennych pozostałości dawnej szaty architektonicznej.