Projekte

PRZYWODZIE / FÜRSTENSEE

Przecieki dachu spowodowały znaczne uszkodzenie zabytkowego polichromowanego stropu w korpusie katolickiego kościoła filialnego w Przywodziu / Fürstensee. Po ukończeniu remontu dachu w 2010 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała prace konserwatorskie przy polichromii stropu, który wykonano w latach 2010-2012.