Projekte

KLĘPSK / KLEMZIG

Piękny, dobrze zachowany drewniany kościół w Klępsku / Klemzig stanowiący zabytek o narodowym znaczeniu w 2013 roku objęty został projektem dofinansowania Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z Görlitz.