Projekte

LUBAŃ / LAUBAN

W dawnym kościele Marii Panny w Lubaniu / Lauban, najstarszym kościele na dzisiejszym polskim Śląsku, konieczne było przeprowadzenie pilnego remontu dachu. Prace zostały zrealizowane w 2013 roku przy wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.