Projekte

KONSERWACJA WITRAŻY KOŚCIELNYCH NA POMORZU ZACHODNIM, DOLNYM ŚLĄSKU I W MAŁOPOLSCE W LATACH 2017 – 2019

Projekt „Konserwacja zniszczonych przez negatywny wpływ środowiska witraży w kościele wiejskim w Koszewsku / Klein Küssow (2017-18), kościele ewangelickim Najświętszej Marii Panny w Legnicy / Liegnitz (2018-19) oraz katolickim kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu / Auschwitz (2019)”, zrealizowany przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS), mający na celu zachowanie wysokiej jakości zabytkowych witraży sakralnych stanowił po „Modelowej konserwacji silnie uszkodzonych średniowiecznych witraży na Kujawach 2014-2016” oraz „Modelowej konserwacji i zabezpieczeniu silnie uszkodzonych witraży 2012-2014” już trzeci projekt z zakresu ochrony zabytków sztuki witrażowniczej dofinansowywany przez Fundację. Niemiecko-Polska Fundacja wystąpiła ponownie jako partner wiodący i dysponent środków udostępnionych przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.