Projekte

WSCHOWA / FRAUSTADT

Ciężar więźby dachowej dawnego ewangelickiego kościoła pw. Żłóbka Chrystusa / Kripplein Christi nadmiernie obciążał ściany zewnętrzne budynku, będącego niegdyś ważnym ośrodkiem rozpowszechniania protestantyzmu na północno-wschodnich obrzeżach Dolnego Śląska. W 2015 roku Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury udało się usunąć grożące zabytkowi niebezpieczeństwo powodowane przez konstrukcję dachową nawy dzięki przeprowadzeniu statycznych prac zabezpieczających. Podobnie jak w 2015 roku Fundacja w 2018 roku otrzymała dofinansowanie ze strony Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na konserwację tego ważnego również ze względów urbanistycznych zabytku. Nowa dotacja posłużyła dofinansowaniu pilnie potrzebnej wymiany nieszczelnego pokrycia dachowego korpusu nawowego kościoła.