Projekte

BRZESKO / BRIETZIG

W latach 2013-2015 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała renowację unikatowego dziś w Polsce polichromowanego stropu stalaktytowego z końca XVII wieku, imitującego sklepienie żebrowe, w kościele pielgrzymkowym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w zachodniopomorskim Brzesku / Brietzig. Wkrótce po tym prace nad cennym stropem całkowicie ukończono.