Projekte

KRZESZÓW / GRÜSSAU

W 2015 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Kultury i Zabytków dotowała projekt pt. „Inwentaryzacja nowo odkrytego niemieckiego archiwum (1436–1954) dzisiejszego klasztoru benedyktynów w Krzeszowie / Grüssau, województwo dolnośląskie, Polska”. W sumie odnaleziony niemiecki zespół archiwaliów wraz z jego odkrytą i opracowaną już w roku 2014/15 częścią obejmuje 2.000 fascykułów.