Projekte

MODELOWANA KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE SILNIE USZKODZONYCH WITRAŻY 2012 – 2014

Projekt dotowany przez fundację DPS w latach 2012-2014 miał na celu przeprowadzenie modelowej konserwacji i zabezpieczenie witraży okiennych w trzech wybranych zabytkowych budynkach kościelnych w województwie dolnośląskim, zagrożonych przez negatywny wpływ środowiska: w Wałbrzychu / Waldenburg, Ścinawce Dolnej / Niedersteine i Jaworze / Jauer.