Projekte

DARŁOWO / RÜGENWALDE

W ostatniej ćwierci XIX wieku w mieście Darłowie / Rügenwalde działało największe towarzystwo żeglugowe na Pomorzu Zachodnim, należące do rodziny Hemptenmacherów, posiadającej okazałą kamienicę przy rynku staromiejskim, zachowaną do dziś, lecz wymagającą remontu. Rozpoczęte w 2012 roku prace renowacyjne przy zabytkowej kamienicy o dekoracyjnej elewacji szczytowej zrealizowała Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury przy hojnym wsparciu prywatnej donatorki z Niemiec. W 2016 wykonano remont reprezentacyjnej fasady budynku frontowego. Natomiast dopiero pod koniec 2017 podjęto prace przy budynku głównym (część A). Renowację zewnętrznej elewacji budynku głównego ukończono ostatecznie pod koniec maja 2018 roku. Do lipca/sierpnia 2018 roku przeprowadzono prace renowacyjne na zewnętrznej elewacji przyległej oficyny (część B) zrealizowane dzięki kolejnej bardzo hojnej darowiźnie prywatnej donatorki, przekazanej na ręce Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.