Projekte

WROCŁAW / BRESLAU

Dom Oppenheimów na Rynku Solnym we Wrocławiu / Breslau stanowi jedną z nielicznych zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta dolnośląskiej metropolii, która nie padła ofiarą zniszczeń II wojny światowej i nadal w dużej mierze zachowana jest w oryginalnym stanie. Szczególnie wnętrze zabytku wymagało pilnej renowacji. Obiekt od roku 2017 do lata 2018 poddany został gruntownym pracom remontowym, przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, oraz rewitalizacji. W przyszłości dom ma służyć m.in. jako miejsce polsko- niemieckiej wymiany kulturowej połączone z galerią sztuki. Z hojnych darowizn pozyskanych w 2016 roku w ramach obchodów roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocławia Niemiecko-Polska Fundacja pokryła między innymi dodatkowe wydatki na prace konserwatorskie, takie jak konserwacja portalu i barokowej wewnętrznej klatki schodowej oraz odsłonięcie, konserwacja i restauracja polichromii w wybranych pomieszczeniach kamienicy frontowej. Mile widziane są dalsze darowizny na utrzymanie budynku, służącego fundacji DPS również jako oddział terenowy na Śląsku i użytkowanego jako ośrodek edukacyjny w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz instytucja kulturowa.