Projekte

GOŚCIKOWO PARADYŻ / PARADIES

Imponująco monumentalny późnobarokowy ołtarz główny dawnego kościoła klasztornego cystersów w Gościkowie-Paradyżu / Paradies do 2013 roku wykazywał uszkodzenia spowodowane przez żer owadów oraz pokryty był wtórnymi przemalowaniami w kolorze białym. Za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze / Grünberg Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) mogła przyczynić się do realizacji dwóch ważnych etapów prac konserwatorsko-restauratorskich w 2014 i 2015 roku. W 2016 roku przy wsparciu DPS kontynuowano restaurację cennego ołtarza, którą ukończono na przełomie 2017 i 2018 roku. Na wspomniane etapy prac właściciel zabytku za pośrednictwem DPS otrzymał dofinansowanie od Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.