Projekte

GIŻYCKO / LÖTZEN

Ewangelicki kościół farny w Giżycku / Lötzen w 2017 roku stał się projektem dofinansowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS). Drewniana podłoga owego powstałego w dobie klasycyzmu budynku kościelnego wykazywała tak daleko idące zniszczenia, że zabytkowi groziło zamknięcie. Po tym, jak była mieszkanka Giżycka w 2014 roku zwróciła się do DPS w sprawie zniszczonej podłogi, Fundacja zrealizowała prace naprawcze ze środków pozyskanych od prywatnych donatorów oraz z funduszy Republiki Federalnej Niemiec.