Projekte

ŻAGAŃ /SAGAN

W latach 2016/17 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury dofinansowała zewnętrzną i wewnętrzną renowację Kaplicy Grobu Świętego w Żaganiu / Saganie, będącej repliką jej starszego, 500-letniego pendant w Görlitz.