Projekte

MARIANKA / MARIENFELDE

W latach 2008, 2011, 2015 i 2016 oraz 2018, 2019 i 2020 Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) zrealizowała ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów projekt pt. „Kościół parafialny Marianka / Marienfelde, Polska”. Fundacja początkowo wsparła remont dachu korpusu nawowego, a następnie przyczyniła się do odsłonięcia cennych gotyckich malowideł ściennych na południowej ścianie korpusu. Następnie sfinansowano odsłonięcie i konserwację polichromii na wschodniej i zachodniej, a w końcu na północnej ścianie korpusu, konserwację malowideł na ścianie południowej oraz stopniową konserwację ambony i baptysterium.