Projekte

KRZYWE KOŁO / KRIEFKOHL

W 2018 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) po raz pierwszy wsparła konserwację wartościowego wczesnobarokowego wystroju i wyposażenia drewnianego katolickiego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole / Kriefkohl niedaleko Gdańska. Cenne figuralne i ornamentalne polichromie drewnianych elementów wystroju przez długi czas pozostawały całkowicie ukryte pod biało-żółtymi, wtórnymi warstwami malarskimi. W 2019 roku prace konserwatorskie nad wartościowym wyposażeniem były kontynuowane dzięki środkom Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz fundacji DPS jako partnerowi wiodącemu. Również ciąg dalszy prac konserwatorskich nad cennym wyposażeniem w 2020 roku sfinansowano ze środków federalnych.