Projekte

ŚWIDNICA / SCHWEIDNITZ

Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy w Świdnicy / Schweidnitz, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, od 2007 w nieregularnych odstępach czasowych dotowany jest przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury. W latach 2007/2008 i 2010 - 2012 fundacja DPS wsparła prace zabezpieczeniowe i remont zabytkowych okien kościoła. W 2015 roku Fundacja zaangażowała się w renowację „wielkich organów”.