Projekte

WROCŁAW / BRESLAU

Projektem dofinansowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS) w latach 2017 i 2018 stała się mykwa Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu, która bez uszczerbku przetrwała Noc Kryształową oraz II wojnę światową. Obecnie mykwa jest wyjątkowym przykładem żydowskiej architektury rytualnej przełomu XIX i XX wieku. Fundacja DPS zaangażowała się w ten projekt jako partner wiodący i dysponent środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.