Projekte

ŻELISZÓW / GIERSDORF

Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (DPS) od 2018 roku wspiera prace zabezpieczające przy „perle historii” w Żeliszowie / Giersdorf na Dolnym Śląsku jaką jest dawny kościół ewangelicki przypisywany budowniczemu Bramy Brandenburskiej w Berlinie, architektowi Carlowi Gotthardowi Langhansowi, nad którym od 2013 roku pieczę trzyma warszawska fundacja „Twoje Dziedzictwo”. Ów cenny zabytek architektury o eleganckim eliptycznym wnętrzu okolonym emporami popadał w ruinę. W międzyczasie podjęto prace zabezpieczające. W latach 2018/19 i 2019/20 fundacja DPS dofinansowała I i II etap renowacji wieży ze środków Republiki Federalnej Niemiec.