Projekte

ZŁOTNIK / REINSWALDE

Dawny dom sołtysa w Złotniku / Reinswalde należy do najstarszych budowli renesansowych województwa lubuskiego. W 2019 roku ów wznoszący się obok imponujących ruin kościoła budynek objęty został projektem dotowanym przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (DPS).