Projekte

NIEPOŁCKO / NIEPÖLZIG

W okresie od końca 2016 roku do lipca 2017 roku Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury ze środków Republiki Federalnej Niemiec dofinansowała renowację okien dawnego dworu w Niepołcku / Niepölzig, będącego jednym z nielicznych zachowanych reprezentacyjnych barokowych budynków ryglowych w województwie zachodniopomorskim.