Projekte

SZTYNORT DUŻY / GROß STEINORT

Neogotycka kaplica grobowa rodu von Lehndorff, wchodząca w skład dawnego założenia pałacowego Lehndorffów w Sztynorcie Dużym / Groß Steinort i będąca dziełem wybitnego architekta, twórcy m.in. Nowego Muzeum na Wyspie Muzeów w Berlinie, Friedricha Augusta Stülera, była w ostatnich czasach poważnie zagrożona zawaleniem. Siostrzana Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury przejęła przed kilku laty pieczę nad tą wysokiej klasy budowlą neogotycką, aby nie pozwolić na jej bezpowrotną utratę. W latach 2017-19 przy wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji DPS przy zabytku wykonano niezbędne prace ratownicze (remont dachu). Prace zabezpieczeniowe przy mauzoleum kontynuowane będą w latach 2020/21. Odtworzona zostanie stolarka okienna w okrągłych otworach w szczytach oraz przeprowadzone prace przy uszkodzonej elewacji zewnętrznej. W przyszłości prace zabezpieczające przy mauzoleum będą kontynuowane.